Анкета: Колко ще издържи Четворната коалиция?

Опции   Гласа %
Пълен мандат 1 20%
1-2 години 1 20%
Няколко месеца 3 60%

Брой гласове: 5