Анкета: Колко ще издържи Четворната коалиция?

Опции   Гласа %
Пълен мандат 0 0%
1-2 години 1 25%
Няколко месеца 3 75%

Брой гласове: 4