Анкета: Колко ще издържи Четворната коалиция?

Опции   Гласа %
Пълен мандат 1 14%
1-2 години 1 14%
Няколко месеца 5 71%

Брой гласове: 7