Анкета: Колко ще издържи Четворната коалиция?

Опции   Гласа %
Пълен мандат 0 0%
1-2 години 0 0%
Няколко месеца 2 100%

Брой гласове: 2