Анкета: Ще се справят ли с властта патриотите?

Опции   Гласа %
Да, ще омекнат 24 48%
Не, ще се скарат с Борисов 3 6%
Не, ще се скарат помежду си 20 40%
Европа ще натисне за промяна на коалицията 3 6%

Брой гласове: 50