Анкета: Ще се справят ли с властта патриотите?

Опции   Гласа %
Да, ще омекнат 40 51%
Не, ще се скарат с Борисов 4 5%
Не, ще се скарат помежду си 27 35%
Европа ще натисне за промяна на коалицията 7 9%

Брой гласове: 78