Анкета: Ще се справят ли с властта патриотите?

Опции   Гласа %
Да, ще омекнат 105 52%
Не, ще се скарат с Борисов 16 8%
Не, ще се скарат помежду си 61 30%
Европа ще натисне за промяна на коалицията 19 9%

Брой гласове: 201