Анкета: Ще се справят ли с властта патриотите?

Опции   Гласа %
Да, ще омекнат 106 55%
Не, ще се скарат с Борисов 13 7%
Не, ще се скарат помежду си 58 30%
Европа ще натисне за промяна на коалицията 15 8%

Брой гласове: 192