Анкета: Ще се справят ли с властта патриотите?

Опции   Гласа %
Да, ще омекнат 32 49%
Не, ще се скарат с Борисов 4 6%
Не, ще се скарат помежду си 23 35%
Европа ще натисне за промяна на коалицията 6 9%

Брой гласове: 65