Анкета: Ще се справят ли с властта патриотите?

Опции   Гласа %
Да, ще омекнат 105 51%
Не, ще се скарат с Борисов 18 9%
Не, ще се скарат помежду си 61 30%
Европа ще натисне за промяна на коалицията 21 10%

Брой гласове: 205