Анкета: Ще се справят ли с властта патриотите?

Опции   Гласа %
Да, ще омекнат 104 56%
Не, ще се скарат с Борисов 13 7%
Не, ще се скарат помежду си 56 30%
Европа ще натисне за промяна на коалицията 14 7%

Брой гласове: 187