Анкета: Ще се справят ли с властта патриотите?

Опции   Гласа %
Да, ще омекнат 42 49%
Не, ще се скарат с Борисов 5 6%
Не, ще се скарат помежду си 30 35%
Европа ще натисне за промяна на коалицията 8 9%

Брой гласове: 85