Анкета: Ще се справят ли с властта патриотите?

Опции   Гласа %
Да, ще омекнат 106 54%
Не, ще се скарат с Борисов 15 8%
Не, ще се скарат помежду си 60 30%
Европа ще натисне за промяна на коалицията 16 8%

Брой гласове: 197