Анкета: Ще се справят ли с властта патриотите?

Опции   Гласа %
Да, ще омекнат 37 51%
Не, ще се скарат с Борисов 4 5%
Не, ще се скарат помежду си 26 36%
Европа ще натисне за промяна на коалицията 6 8%

Брой гласове: 73