Колко струва отглеждането на дете във Франция

Цената на отглеждането на едно дете във Франция варира от 5900 до 8400 евро на месец. Това показва статистиката, направена след проучване на една от дирекциите на френското социално министерство.
 
През 2011 г. (последната година, за която има точни данни) семействата с едно дете харчат средно годишно 5900 евра повече, отколкото семействата без деца. Що се отнася до двойките с повече деца, те харчат средно по 8400 евра повече от домакинствата, в които няма деца. Разходите са главно за храна, ясли, развлечения и облекло.
 
Разходите за дете под 16 години възлизат на 13,6% от бюджета на домакинствата. Собствениците на жилища правят по-големи разходи за отглеждането (14,4 %) от живеещите под наем (12,1 %). Без съмнение, в първия случай активни участници в разходите са и двамата родители (89% срещу 70%) и съответно тези семейства разполагат с по-големи възможности.
Повече от 40% от семействата с един родител заявяват, че имат финансови затруднения - за сравнение подобно твърдение се отнася за едва 15% от двойките. Обратно, по-малко от 20% от семействата с един родител заявяват, че успяват да се справят финансово, а при двойките процентите са 45%.
 
Една двойка със собствено жилище и три деца харчи 50 450 евра годишно през 2011 г., в сравнение с двойка със собствено жилище и две деца, която харчи около 50 660 евра на година. Двойка с три деца под наем изразходва 39 760 евра, а двойка с две деца, живееща под наем, харчи 43 490. Разходите в перото за храна със сигурност се увеличават при три деца, но пък разходите за наем, транспорт, ваканции и разходи за културни мероприятия са по-ниски.
Въпреки по-малките разходи за ясли и градини, домакинствата с деца на възраст от 6 до 12 години харчат повече от онези с деца на възраст под 4 години. Според проучването нарастването на разходите се дължи на по-голямата необходимост от развлечения и посещения на културни събития, а също и на фактори като родителски манталитет, ниво на доходи и изисквания от страна на самите подрастващи.
 
В България липсва подобна точна статистика, но не липсват коментари по темата от участници във форуми и дискусионни платформи. Една майка споделя, че разходите по едно новородено възлизат на около 1000 лева на месец, като калкулацията включва необходими първоначални придобивки и консумативи на средни цени - например ако за бебешка количка разходът може да варира между 150 лв. и 1000 лв., в направеното от дамата изчисление е заложена цена от 150 лв. Освен бебешка количка, в предоставения списък фигурират и други неотложни придобивки като легло, дрехи, шишета, памперси, вана.
 
Що се отнася до детски надбавки, в България към днешна дата около 800 000 деца на възраст до 18 г. получават всеки месец детски надбавки. За първо дете те са 35 лв., за второ - 50 лв., а за всяко следващо - отново по 35 лв.
 
Автор: Десислава Танева