Икономиката в България днес вече е демография

Демографският проблем на България е основната пречка пред скорошното достигане на средния за ЕС стандарт на живота. Депопулацията ни изисква спешни решения за осезаемо подобряване на благосъстоянието на хората. Реформите са бесмислени ако не работим успоредно по икономиката и демографията. Неприятното в случая е, че и здравната ни система е много зле.

Сериозен проблем е и качеството на образованието, което само в редки случаи осигурява на младите добри знания и умения. Образователната трябва да създава утрешните участници в икономиката, ако здравеопазването ги запази живи и здрави, естествено. А обезлюдяването на цели региони зависи и от системата за сигурност. Ако не предприемем спешни мерки вероятно сме много близо до критичната точка, от която няма връщане назад .  Демографията спъва икономиката, поне колкото корупцията, ако не и повече.

Демографският срив е комплекс от ниска раждаемост, висока смъртност и миграция. Високата смъртност е такава и заради застаряващото население, но и поради лошо здравеопазване. Ниската раждаемост е защото просто жените във фертилна възраст са малко, а и тези, които са тук, отлагат раждането за по-висока възраст, поради финансова и социална несигурност.

А миграцията е вече непреодолим проблем за България. Емиграцията също – хората просто се местят там, където има правов ред и сигурност.

България е в спиралата на висока корупция – намаляващи инвестиции и население.

Комплекс от важни и фактически неотложни реформи, трябва да започнем незабавно, ако искаме да имаме някакъв шанс въобще.Трябва бързо преориентиране на икономиката към производството на продукти с голям дял на наука, иновации и съответно – голяма добавена стойност в тях.

И най-важните реформи трябва да са именно в икономиката.

Румен Гълъбинов