Работодателските организации готвят протест пред МС

Национално представителните работодателски организации – Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара ( БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП), Конфедерация на работодателите в България (КРИБ) и Съюз за стопанска инициатива (ССИ), организират национален протест на 18 май за сигурна енергия на достъпни цени.

„Цените на горивата и електроенергията достигнаха непосилни за преобладаващата част от небитовите потребители нива. По ценовата верига се стигна до лавинорастяща инфлация, която с всеки изминал ден изяжда доходите на всеки български гражданин. Държавата си позволи да третира бизнеса, от чийто данъци се издържа, като просяк, чакащ подаяния. Не държавните чиновници, а ние сме държавата! Защото държава без платежоспособен и развиващ се бизнес, без работни места и без данъци не може да съществува – крайно време е това да бъде осъзнато!

Широко прокламираните „мерки“ в подкрепа на бизнеса всъщност са в пъти по-малко от обявяваните и са крайно недостатъчни, ненавременни и неефективни.

Бизнесът не иска помощи – бизнесът иска спокойна среда, в която сам да си изкарва парите, да поддържа работни места и да създава блага. Бизнесът иска сигурност и прогнозируемост на доставките и цените на суровините и връщане с подходящи мерки на това, което е надвзетото при източника - предприятията и хората”, обявяват работодателите в мотивите за свикването на националния протест.

Те припомнят, че в продължение на почти една година нито едно правителство не е чуло ясните прогнози, аргументи и предложения на бизнеса.

„Тази управленска глухота доведе икономиката ни до настоящото безизходно състояние. Тази управленска глухота води страната ни към икономическото дъно, откъдето трудно ще можем да се оттласнем, ако продължаваме да летим надолу с тези страшни темпове”, казват още работодателите.

Те настояват за удължаване на механизма за компенсации за свръхвисоките цени на ел. енергията дотогава, докогато е необходимо: Компенсация в размер на 75% от разликата между средномесечната цена за съответния месец на БНЕБ и цената на енергийния микс при използване на средства от Фонда за сигурност на електроенергийната система, формиран от свръхпечалбите на производителите на енергия.

Друго настояване е разликата между цената на газа при използването на посредници и цената на газа, която бихме получили по формулата в дългосрочния договор с “Газпром експорт”, да бъде поета като компенсация от бюджета.

Работодателските организации искат разработване и прилагане на механизъм за гарантиране на дългосрочно предлагане на ел. енергия, природен газ и петролни продукти на достъпни цени.

И последно, но не на последно място, те настояват за програма за овладяване на инфлационните процеси и възстановяване на веригите на доставки.

В случай на неизпълнение на горните искания, работодателските организации ще поискат оставката на правителството.

Те казват, че протестът им не е политически, а за спасяване на българската икономика, за прогнозируемост и конкурентоспособност, за спасяване на работните места и доходите, за намаляване на темповете на инфлацията и за спиране на обедняването на нацията.