Мюфтийството: Турция ни плаща, защото България не желае

„Главното мюфтийство в България не може да упражни контрол върху проповедите на имамите си, защото не получава достатъчно финансиране от България“, разкри Джелал Фаик, главен секретар на институцията.

Къде се обучават българските имами?

„Нямаме информация кой къде е завършил. Не контролираме къде проповедниците получават образованието си.“

Финансиране на вероизповеданието

„Мюфтийството получава пари(около 2 милиона годишно) от Турция, които подпомагат да се обгрижва ислямът в България. Парите идват по договор, който е сключен през 1998г. с турския Дианет(турското религиозно министерство) и са нужни на вероизповеданието. Това е така, защото в последните десетилетия държавата е абдикирала от ангажимента си към мюсюлманската духовна общност. Приветстваме идеята българските власти да финансират нашата религия. Към момента те не работят с нас.“

Ролята на държавата

„България трябва да помогне на мюфтийството да упражнява контрол върху ислямските духовници в България. Ние сме за регистрация на имамите.“

Източник: БТВ

Напиши коментар