Магистрат осъди Христо Иванов и Лозан Панов

По-малко от месец, след като петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) оневини напълно съдия Ивайло Родопски, който през 2015 и 2016 г. бе обект на последователните искания на двама бивши министри на правосъдието – Христо Иванов и Екатерина Захариева, за налагане на дисциплинарни наказания, бившият заместник-председател на Софийския градски съд (СГС) Богдана Желявска също спечели делото си срещу опитите да й бъде наложено дисциплинарно наказание. Новината съобщава "Правен свят".

Подобно на Родопски, Желявска също бе мишена на бившите министри Иванов и Захариева, но и на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов.

С решението на тричленния състав на ВАС (Наталия Марчева, Мариета Милева и Любомир Гайдов), поне на този етап, Желявска е оневинена по твърденията, че е допускала нарушения при случайното разпределение на дела, включително и за делото за фалита на КТБ.

На 19 февруари 2015 г., заедно с тогавашния административен ръководител на СГС Владимира Янева, Богдана Желявска става обект на две за образуване на дисциплинарни производства – на тогавашния министър на правосъдието Христо Иванов и на новоизбрания към онзи момент председател на ВКС Лозан Панов.

Мотивите за дисциплинарките бяха свързани с "установени нарушения при случайното разпределение на делата в СГС".

През май 2015 г. Лозан Панов поиска от Висшия съдебен съвет стартирането на още едно дисциплинарно производство срещу Желявска – за това, че еднолично се е произнасяла по молби за освобождаване от държавна такса, въпреки че това е трябвало да се извършва от съдебен състав.

С 14 на 6 гласа на 10 март 2016 г. бившият вече състав на ВСС отказа да наложи дисциплинарно наказание на оттеглилата се междувременно като заместник-председател на СГС съдийка. Последователно, на 17 март и на 23 март 2016 г., Лозан Панов и тогавашният правосъден министър Екатерина Захариева обжалваха пред ВАС решението на ВСС.

Така се стигна и до административно дело, по което на 22 ноември 2017 г. тричленният състав единодушно приема, че ВСС правилно е отказал да наложи дисциплинарно наказание на Желявска, каквото е било искането на бившите министри Иванов, Захариева и на председателя на ВКС Панов.

Според съдиите, оспорваното от Панов и Захариева решение на ВСС, е постановено при спазване на административнопроизводствените правила и след изпълнение на материалноправните основания за това.

На първо място, върховните съдии приемат за неоснователни твърденията, че в качеството си на заместник-председател на СГС, Желявска е допуснала нарушение при случайното разпределение на постъпващите граждански и търговски дела в съда. ВАС потвърждава решението на ВСС, че дори и да има евентуални нарушения, то те "не могат да се квалифицират като неизпълнение на служебните задължения от страна на заместник-председателя на съда.

На второ място, съдът приема заключението на ВСС, че Желявска не е извършила нарушение при случайното разпределение на делото за фалита на КТБ, като не е изпратила "своевременно" протокола към сървъра на ВСС.

И на трето място, според ВАС Желявска е действала по разпределение на делото за фалита на КТБ в съответствие на служебните си задължения"при отчитане на необходимостта от бързо разглеждане на дела с такъв характер, поради което доводите на вносителите за създаване на впечатление, че делото се ползва със специално отношение, са неоснователни. Обратното разбиране би довело до абсурдния извод срочното изпълнение на служебните задължения да се квалифицира като "специално отношение".

Съдебният състав приема още, че извършената проверка на работата на СГС може и да е установила "редица сериозни нарушения в организацията и управлението на съда", но Желявска не може да носи дисциплинарна отговорност за това.

В заключение, тричленният съдебен състав подчертава, че дисциплинарните наказания се налагат само след безспорно установено виновно поведение и доказана причинна връзка между поведението на привлечения към дисциплинарна отговорност и установеното неизпълнение на служебните задължения или накърнения престиж на съдебната власт.

Освен това, ВАС е осъдил Министерството на правосъдието и Върховния касационен съд да заплатят на Богдана Желявска 1200 лв. за направените разноски по делото.

Настоящият министър на правосъдието Цецка Цачева и Лозан Панов разполагат с 14 дни, за да обжалват пред по-горната инстанция, която може да затвърди или разколебае тенденцията по оневиняването на магистрати, станали обект на координирани атаки от представители на изпълнителната и съдебната власт в последните 3 години.

8 Коментари

  1. Avatar
    canadian pharmacy cialis 2020-04-23 08:22:05

    Ndeikh vtwqxx Brand name cialis cialis from india

Напиши коментар