КФН срещу Прокопиев

Няма война между регулатор и частна фирма, надзорът е еднакъв за всички

Огромни суми, вместо за пенсии и здравеопазване, са отишли в частни  сметки

Контролираме всяка стотинка, инвестирана от пенсионните фондове

Новият състав на комисията трябва да бъде избран с огромно мнозинство, за да продължи да работи ефективно, казва  председателят на Комисията за финансов надзор

- По сигнал на КФН има разследване срещу “Булброкърс”, г-н Мавродиев. В какво ги обвинявате?

- В сигнала до прокуратурата още през 2013 г., излагаме съмнения за мащабни пазарни манипулации, довели до щети за държавния бюджет при приватизацията на остатъчните дялове в “ЕВН България Електроразпределение” АД и “ЕВН България Електроснабдяване" АД.

Вредите са от пропуснати ползи, по наши изчисления приблизително за 87 млн. лева. Мога да ви уверя, че това е една от най-тежките и мащабни схеми, които сме установили. Искам да подчертая, че обвиненията, които са предявени, потвърждават добре свършената работа от нас и добрата координация и сътрудничество между нас, прокуратурата и премиера г-н Борисов, който тогава бе в първия си мандат.

Истината е, че тази огромна сума, вместо да отиде в надбавки на пенсии, в здравеопазване, за социални дейности, изчезна в частни сметки.

- Какви са новите сигнали до прокуратурата?

- Спрямо същите тези лица, които вече са обвиняеми, преди дни подадохме три нови сигнала в прокуратурата. От нас са подадени сигнали лично срещу г-н Прокопиев и неговите партньори, които контролират и използват активно мрежа от офшорни компании. Сигналите са в следствие на продължило повече от година разследване благодарение на сътрудничеството между комисията и финансовите регулатори на няколко европейски държави.

То установи как горните лица чрез поредица от офшорни компании, през които са минавали милиони евро според нашите експерти, са осъществили съставите на различни престъпления по НК.

- Какви са те?

- Това включва щети на миноритарни акционери в публични компании, данъчни престъпления, пране на пари, документи с невярно съдържание и други. Съвместната ни работа с няколко европейски надзора доведе до разкриване на тези факти. Ако направя метафоричен паралел, това е съпоставимо със скандала “Панама пейпърс”, който само вашата медия ежедневно отразяваше.

- Твърди се, че конфликтът ви с Иво Прокопиев е личен заради публикации в изданията му. И използвате КФН като бухалка за разчистване на лични сметки.

- По-точно казано - не аз имам личен конфликт, а г-н Прокопиев има проблем с институцията КФН, която аз оглавявам. Предполагам, че в основата му стои фактът, че КФН върши стриктно работата си. Не бих искал да използвам този израз, но ако трябва да окачествим неговите действия, аз бих казал, че именно медиите от кръга “Капитал” действат от години като “бухалка” спрямо КФН и мен като председател. Използвайки ресурса си, групата "Икономедия” има възможността да разпространява публично това, което е удобно на собственика, завоалирайки истината и насаждайки едно или друго мнение, което е различно от действителността.

- Изглежда като война между финансов регулатор и частна компания.

- Да се говори за “война” между регулатора, който поддържа финансовата стабилност в държавата, и частна фирма, е несериозно. “Алфа финанс холдинг”, притежавана от г-н Прокопиев, в няколко публикации обяви, че се оттегля от капиталовите пазари, заради "репресии” от КФН. Всъщност се оказва, че компанията е искала да разсрочи за пореден път облигационния си заем и да не го погасява в срок. Но тъй като на общото събрание не е събрало достатъчно мнозинство, "Алфа финанс холдинг” е била принудена да изплати целия заем наведнъж.

- Притискана ли е “Алфа финанс”, еднакво ли се отнасяте към всички, които контролирате?

- Към дружествата от групата е упражняван адекватен и навременен контрол и надзор съгласно българското и европейското законодателство. Надзорът, който КФН упражнява, е еднакъв за всички. Но благодарение на това, че собственикът на публично търгувани компании - наши поднадзорни лица, притежава медии, става възможно същите при всяка глоба или акт да описват манипулативно фактите. Така че цялата тази драма за репресии и конфликти на г-н Прокопиев с КФН започва да се превръща във фарс. Регулаторът не се занимава с драми, а си върши работата, при това - отговорно и добре, без да се поддава на натиск и манипулации. На фона на общите глоби, наложени от комисията, тези на свързаните с г-н Прокопиев фирми са под 2% за шестте години, откакто аз съм начело на КФН. Фирмите, свързани с него, са получили около 70 влезли в сила наказателни постановления. Общият брой за същия период е 2714. Този факт препотвърждава тезата, че работим обективно.

- Мандатът ви изтича. Какъв трябва да е новият състав на КФН?

- Смятам, че КФН трябва да продължи да бъде ръководена отговорно и професионално, както в момента. Много е важно изборът на председател да е с консенсус и огромно мнозинство. Това ще помогне на КФН да продължи да изпълнява добре функциите си на независим регулатор.

- Има ли проблемни дружества сред пенсионните фондове?

- Промените в Кодекса за социално осигуряване ще бъдат обсъждани в парламента. КФН ще се бори за решения, добри за осигурените лица и за държавата. Важно е средствата да бъдат управлявани прозрачно от пенсионните фондове, да има стриктен надзор и контрол, за което гарантирам, че се случва и ще продължи да се случва. Ежедневно контролираме всяка стотинка, която се инвестира от пенсионните фондове.

- Сделките със свързани лица крият риск...

- В действащия кодекс има забрани за инвестиции в свързани лица и КФН ежедневно следи за тяхното спазване. Многократно сме предлагали изменения в законодателството, част от тях вече са факт. Парламентът прие промени в дефинициите за “свързани лица” и “контрол”, които ще влязат в сила през август. Мисля, че ще има още по-голямо затягане на режима на инвестиции. Да бъдат по-консервативно управлявани средствата, е в интерес на осигурените лица. Трябва всички да бъдат спокойни. Има силен надзор, има добро управление на средствата

- Има ли драма в изместването на сроковете за стрес тестовете?

- Никаква драма. Това е рутинна дейност. Политици от малки опозиционни партии се опитаха да правят интрига - че едва ли не има някакъв провал. Има управляващ комитет, в който участват КФН, ЕК, двата европейски регулатора - по ценни книжа и по пенсионно осигуряване, както и БНБ и МФ. Всички взеха решение за отлагане на прегледите на активите и балансите на застрахователните и пенсионните дружества, за да бъде свършена по-качествена работа. Прегледът ще даде информация за сектора и ще укрепи доверието в него. На базата на резултатите ще бъдат предприети надзорни действия от КФН в рамките на законодателството.

- А контролът над финансовите институции, които не са банки, на какво ниво е?

- Комисията за финансов надзор като част от европейската надзорна архитектура е един от трите стълба на финансовата стабилност в България. Международни институции като ЕК, МВФ, европейските регулатори ESMA и EIOPA – за ценни книжа и пазари и съответно за застраховане и пенсионно осигуряване, ни дадоха висока оценка. Българският парламент потвърди тези оценки. Само едно сравнение - глобите, влезли в сила в периода 2005 – 2009 г., са били около 5 млн. лева. Откакто аз съм председател на КФН досега са в сила наказателни постановления за близо 20 млн. лева. Цифрите показват стриктния надзор, който комисията упражнява.

Източник: „24 часа“

Напиши коментар