Кохезия и конвергенция

При европейската интеграция терминът икономическа кохезия означава постиганетона еднородна структурата на икономиката на отделните държави-членки и региони.

Има разлика между термините кохезия и конвергенция.

Кохезията показва сходство на структурите, а конвергенцията е сходство на процесите.

Най-силна е икономическата кохезия в Западна Европа, скандинавските страни и части от Централна Европа.

В резултата на кохезионната политика на ЕС нараства иикономическата кохезия в Източна Еврола, но по-бавно като догонващо развитие, например България.

Колкото по-голяма е икономическата кохезия, толкова по-сходна е и структурата на доходите.

Сега за България следва от кохезия към повече конвергенция в ЕС.

Цялата логика на ЕС следва принципа на конвергенция и защита.

България трябва да направи така, че влизането в Еврозоната да стане цел №1.

Най-малко на всеки 2 години ЕЦБ и ЕК разглеждат дали държавите членки извън еврозоната (така наречените „държави членки с дерогация“) отговарят на критериите за конвергенция и следователно са готови да въведат еврото. Всяка една от тях изготвя доклад за конвергенцията, в който излага своите констатации. Докладите се представят на Съвета на ЕС за разглеждане и последващи решения.

ЕЦБ и Комисията могат да изготвят подобен доклад по всяко време по искане на държава от ЕС, която желае да се присъедини към еврозоната, като в докладите за конвергенцията се прави оценка на ситуацията.

Само чрез членството си в Еврозоната България може да усили скоростта на конвергенцията си към стандарта на живот в ЕС.

Така България ще се развива по-бързо и ще привлича много повече преки инвестиции.

Членството на България в Еврозоната ще е една реална конвергенция в ЕС.

България отговаря на количествените критерии за членство в ERM2. Страховете от значително, дори двойно увеличение на цените, в резултат от въвеждането на еврото са несъстоятелни.

Страните членки на еврозоната са обект на повишено доверие от инвеститорите, индикатор за което е и понижаването на лихвите по правителствения и корпоративния дълг, на депозитите и кредитите и останалите дългови финансови инструменти. С приемане на еврото ще се подобри ефективността на българската икономика и благосъстоянието на домакинствата.

България може само да спечели от въвеждането на еврото.

Румен Гълъбинов за Хипотези

Напиши коментар