Корупцията спира икономиката

Корупцията е “злоупотреба с обществено служебно положение с цел лично облагодетелстване”, като това е определението, дадено от Световната банка.

България е най- корумпираната държава, членка на Европейския съюз съгласно индексът на корупционните възприятия, използван от Transparency International.

България е силно корумпирана и Европейската комисия ни го казва в годишните си доклади

България е най-слабо развитата страна в Европейския съюз поради масова корупция, която е свързана със значителна сива икономика, според заключенията на Международният валутен фонд.

Корупцията в България е на всички равнища на централната и местна власт, като ощетява хората и изкривява свободната конкуренция.

Корупцията спира развитието на икономиката в България и при тези нива на корупция, икономиката вече не издържа.

Корупцията е в безумни размери, тя е навсякъде и във всичко, като за всичко и на всеки трябва да се плаща.

В България има непрекъснат глад за присвояване на обществен ресурс. Голяма част от ресурса, който трябва да се инвестира, отива за напълване на нечии джобове. Краде се и от европейските фондове, и то в огромни размери.

Има пряка връзка между корупция и икономическо развитие, особено за страна като България, защото корупцията спира развитието на страната ни и тя остава изолирана в геополитическо и икономическо отношение. .

Корупцията у нас не среща пълно обществено отхвърляне и нетърпимост и все повече хора свикнаха с нея, като така корупцията стана основен елемент на икономическата среда в България.

Корупцията ни е висока в България и затова стандарта ни на живот е нисък, като корупцията се отразява отрицателно и на опитите за провеждане на икономически реформи.

България нищо не прави за спирането на корупцията, а за разлика от нас Румъния прави. Румъния има за първото полугодие на 2016 г. ръст на брутния вътрешен продукт 6% и е привлякла 3 пъти повече инвестиции от България заради намаляването на корупцията.

Така че румънският модел е успешният модел, който трябва да приложим за реформиране, за да имаме резултати в икономиката.

Категорично е доказано, че намалението на корупцията води до по-висок икономически растеж и всъщност устойчивото развитие на икономиката се предопределя от намалението на корупцията. Колкото по-ниска е корупцията, толкова по-благоприятна ще е бизнес средата. Това от своя страна спомага за нарастване на инвестициите.

Така че ниски нива на корупционни практики се асоциират с висока степен на икономическо развитие.

Корупцията не е единственият фактор, който предопределя слабото развитие на България, но е сигурно че корупционните практики се свързват с влошаване на бизнес средата, нисък растеж и стандарт на живот.

Румен Гълъбинов за Хипотези

Напиши коментар