Кметът на Костенец: Годината беше трудна, но направихме инвестиции за дългосрочна промяна

Кметът на Костенец Йордан Ангелов е на 46 г., семеен, с едно дете. Завършил е висшето си образование в Национална спортна академия със специалности „Високи спортни постижения“ и „Спортен мениджмънт“ – треньор и учител. Преди да встъпи в длъжност се е занимавал с бизнес и предприемачество. Амбициран да промени родното си място, той успява да наложи платформа, с която да възвърне имиджа на общината.  

–  Беше втора поредна година на пандемия. Отрази ли се това на работата ви?

–  Извънредното положение се отрази несъмнено на работата ни и тази година. Бяхме изправени пред редица предизвикателства, но не сме спирали, напротив. Пандемията повлия на икономическото състояние, на бизнеса и хората. Това даде отражение, както върху туризма, така и върху посещаемостта. През цялата година реализирахме проекти от различен тип. Моето мнение е, че именно инвестициите в инфраструктурни проекти ще донесат дългосрочна промяна за всяко едно населено място от общината. Все още търсим голям инвеститор, който да дойде в общината и да донесе работни места, а това няма да се случи без добра инфраструктура. Не успяхме да зарадваме хората с мащабни тържества и празнични програми за различните поводи, каквито идеи имаме.  В обобщение обаче мога да кажа, че годината ни не бе пропиляна. Напротив, бе успешна, въпреки икономическата и политическата криза в държавата.

–  Какви проекти реализирахте в община Костенец?

–  В края на миналата година направихме първа копка на проект за закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци. Срещнахме поздрави и критики за този проект. Тук е мястото отново да разясня, че общината нямаше как да не проведе всички процедури и да стартира този проект, защото от една страна законодателството не допуска да съществуват сметища в този вид, от друга страна – България бе в списъка на държави, които се наблюдават от ЕК във връзка със заведени наказателни процедури. В края на тази година можем да кажем, че приключихме закриването на сметището. Остана да търсим дългосрочно решение как да се справим с отпадъците, защото общината не е имала действия в тази посока. В момента в ход на реализиране е проект за изграждане на Претоварна станция. Нейното предназначение, само с няколко думи, е да бъде изградена нова площадка за претоварване, складиране и разделно събиране на отпадъци. Идеята ни е да успеем да намалим количествата отпадък, които ежедневно и по няколко пъти извозваме до гр. Самоков със старите ни сметоизвозващи машини, където общината използва Регионалното депо, а оттам и разходите за всичко това.

Успяхме да открием вече изградения път по проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път Костенец – с. Костенец – вили Костенец“, финансиран от Държавен фонд Земеделие – 9 км. асфалт, изградени тротоари със сиви павета. С държавни средства и средства по капиталова програма успяхме да извършим ремонт на доста километри улична мрежа както в гр. Костенец, така и в село Костенец и гр. Момин проход.

С Постановление на Министерски съвет от декември 2020 г. община Костенец разполага с допълнителен бюджет от малко над 2 433 000 лв. Средствата се отпускат за: ремонт на ул. „Стефан Караджа“ гр. Костенец, Мултифункционално игрище за волейбол и тенис на корт, Ремонт и реконструкция на улица „Самуил“ курорт Вили Костенец. Проведохме всички процедури и през следващата година – 2022 г. ще завършим и трите обекта.

–  Какви други важни задачи имахте през годината?

–  Ще започна отзад напред. Само преди дни приключих едни успешни, поне така мога да ги нарека, преговори с Национална компания „Железопътна инфраструктура“- София. Както знаете общината не разполага с автогара и това е проблем години наред. Много мислихме кое е най-доброто решение. Предвид финансовото ни състояние е трудно да бъде построена нова такава, по тази причина влязохме с преговори с НКЖИ. Имаме уверението, че ще започнат процедура за прехвърляне изцяло в собственост на общината на част от жп-гарата (която така или иначе няма да се използва с пълния си капацитет), както и на парка в съседство до нея, който ще бъде превърнат в един нов модерен градски парк за активен отдих, спорт, разходка, развлечение и игра за децата. До тогава общината ще подпише договор за наем с Компанията за използване на част от сегашната чакалня на жп-гарата, както и една стая до нея, която разполага с тоалетна.

Това е един огромен успех за нас, но аз мисля, че най – големият успех са децата на Костенец. Те са нашето бъдеще. Нееднократно съм го казвал. Смело мога да кажа, че през годината направихме доста инвестиции в образователната инфраструктура. Вече можем да се похвалим с два STEM кабинета. В ПГ „Г. С. Раковски“ и в СУ „Св. Климент Охридски“, който бе открит наскоро. Извършихме ремонти и подобрения във всяко едно учебно заведение и детска градина. Често го споменавам, но в гр. Момин проход училището и детската градина са почти като частни такива. Децата в общината ни се обучават в едни от най- добрите условия и от професионалисти.

Бяхме одобрени по проект на МОН – Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022. Предстои в СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Костенец да бъде изградена пристройка към физкултурния салон. Проектното предложение е на стойност 510 297,60 лв. Благодарение на него училището ще може спокойно да премине в целодневна форма на обучение. Друг плюс е, че физическата среда ще отговаря на нормативните изисквания, което е гарант за това децата и преподавателите да се чувстват добре.

В реализация са и четири спечелени проекта за община Костенец в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда 2021г.“ ПУДОС.

Успех бе и това, че ни отпуснаха средства за ремонт в ПГ „Г.С. Раковски“ – гр. Костенец. За ремонт на корпус на покрив, хидроизолация, монтаж на дограма и др.

–  Вие сте човек от спорта. Как местната администрация съдейства за развитието на спорта в малка община като Костенец?

–  В активен диалог съм с всички спортни клубове. Познавам треньорите. Постигнахме много успехи. Говоря в множествено число, защото преживявам всичко което се случи. С подкрепата на Министерство на младежта и спорта в общината ни вече са изградени две спортни площадки, една от които е в село Костенец в ОУ „Константин Костенечки“, а другата в гр. Костенец. Изградихме комбинирано игрище за волейбол и футбол в двора на Пионерски дом. Поставихме съоръжения за игра. Комбинирано игрище за баскетбол и волейбол, писта за лекоатлетически спортове имаме и в ОУ „К. Костенечки“, с. Костенец. Там бяха поставени по проект и съоръжения за фитнес на открито. Вече споменах, че през 2022 г. в гр. Костенец ще имаме и игрище за тенис, с професионални размери.

Винаги съм насърчавал спорта. За това и кандидатствахме за одобрение пред МОН за изграждане на нова спортна площадка в двора на СУ „Св. Климент Охридски“. Проектното предложение предвижда изграждане на мултифункционално игрище за волейбол и баскетбол. Ако не бъдем одобрени ще търсим възможности общината да съдейства за направата на този проект макар и в по-малки размери. През годината стартирахме проект и за игрище в с. Горна Василица. Тази година имаме идея да бъде изградено такова с изкуствена настилка и в с. Пчелин.

–  Какви инвестиции предстоят през 2022 г?

–  Много скоро предстои да направим първа копка на бързоскоростната жп-линия. Това ще спомогне районът да се оживи. Държавата ще инвестира с проект за ремонт на Филиал за спешна помощ в Костенец: „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“. Предвидено е преустройство на съществуващите помещения за диспечери и манипулационна да се обособят като клинико-терапевтична зона; а част от шокова зала –  стая сестри и стая фелдшери, се обособяват за зона за персонал. Обособяват се и чакалня, санитарни възли за посетители, включително и за хора с увреждания. За осъществяване на функционална връзка между двете зони е предвиден свързващ коридор с помещение за медицински отпадъци. Предвижда се съблекалня със санитарен възел. В обхвата на преустройството попадат и: стоманобетонна козирка на входа на филиала и съществуващ паркинг. В имота е предвидено допълващо застрояване – навес за две линейки и е обособено място за дизел генератор. Предвижда се благоустрояване на околното пространство, като се заменя настилката в част вътрешния двор около входа на сградата.

Наш успех през тази година е, че минахме административните спънки и успяхме да захраним с ток крепостта „Траянови врата“. Много бих искал да успеем да я надградим. Успяхме най – сетне да пуснем линията за производство на пелети. Бих искал да инвестираме още малко в самата машина, за да бъде по–ефективна.     Разбира се ще продължим с асфалтиране на по- голям обем улична мрежа и ремонт на водопроводи.

Проучваме възможности да изградим по – добро улично осветление, както и да проектираме пречиствателна станция. Ще продължим със социалните проекти. Подкрепихме много хора в пандемията.

Съдействахме финансово на болницата в Костенец да закупи апарат за зъбни снимки. Директорът следва да стартира процедура. Планираме и някои ремонти в болницата.

Нашето основно желание е държавата да ни съдейства и да бъде ремонтиран изцяло главният път преминаващ през гр. Момин проход, съответно до гр. Долна баня и до изхода на гр. Костенец. В момента състоянието му е ужасно. Ежедневно получавам сигнали. Информирали сме АПИ, защото този път е държавен, но до момента въпросът се решава частично. Имаме съдействието им, но се надяваме да бъде заложен за цялостен ремонт през следващата година.

–  Какво ще пожелаете на жителите на общината?

–  В навечерието на най- светлите християнски празници искам да им пожелая да бъдат здрави и благословени. Да ценят времето, прекарано с близките хора, защото пандемията ни научи на това. Вярвам, че 2022 г. ще бъде по – успешна. Това което обещавам е да не пестя усилия. Родното ми място е в сърцето ми. Моя мисия е да превърна Костенец в по – добро място за живот.