За аутсорсинг икономиката в България

Най-бързоразвиващите се и динамични индустрии в България - аутсорсингът - е носител на иновации, нови бизнес модели, непознати професии и знания.

В момента броят на хората, които работят в индустрията, са около 40 000. Приходите, които генерира са за над 1 милиард евро годишно.

Очакванията са следващите 3-4 години да се случи удвояване на хората, които работят в индустрията и към 2020 да има около 70-80 хиляди заети в аутсорсинг сектора.

В България основно се извършва аутсорсинг в сферата на услугите. Това е добре, но не създава достатъчно капитал в икономиката. Повече капитал се натрупва с индустриален аутсорсинг. Пловдивският регион е добър пример в това отношение.

Така че за предпочитане са инвестициите в индустриален аутсорсинг и бих препоръчал управляващите да наблегнат на това.

Също и да се провежда проактивна инвестиционна политика в аутсорсинг индустрията с висока добавена стойност.

За съжаление през последните години България не успя да привлече сериозни инвестиции в секторите с висока добавена стойност.

Така България не успява да оползотвори потенциала си за ускорен растеж.

Българският аутсорсинг сектор има потенциал да се развива с изпреварващ темп и да допринасят за ускорено увеличаване на БВП на страната, но е нужна последователна политика на държавата за привличане на чуждестранни инвестиции в сектора.

В противен случай България ще губи конкурентните си предимства по отношение на страните в Централна и Източна Европа.

Румъния от години ни е сериозен конкурент.

Трябва да се разработи маркетингова стратегия за привличане на преки чуждестранни инвестиции приоритетно в аутсорсинга.

А затова са нужни реформи за привличане на преки чуждестранни инвестиции за устойчив икономически растеж.

Автор: Румен Гълъбинов за Хипотези

Напиши коментар