Заместникът на Бареков сезира Цацаров заради НДК

Лидерът на Младежката "България без цензура" (МББЦ) Никола Митев написа сигнал до главния прокурор Сотир Цацаров.

В писмото си до обвинител номер 1 Митев твърди, че вицепремиерът Томислав Дончев следва да носи наказателна отговорност заради казуса „НДК“ – по който вече обвиняем е Мирослав Боршош, доскорошен директор на Двореца.

Любопитното в случая касае родствените връзки на жалбоподателя. Митев е син на известната журналистка Ива Николова. Тя бе осъдена за клевета от вицепремиера Дончев. След присъдата Николова използва трибуната на всяка от медиите, в които работи, за да атакува заместника на Борисов.

Очевидно битката между двамата продължава. В борбата вече се намеси и синът на Николова. Ето и пълния текст на сигнала му до Цацаров:

+++++++++

СИГНАЛ

 Относно: Извършено престъпление по чл. 219, ал. 1, 2 и 4 от НК

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР

Обръщам се към Вас по повод съмнения за престъпления против стопанството, провокирани от изнесена в публичното медийно пространство информация за дейността на Томислав Пейков Дончев, в качеството му на заместник министър-председател и министър по европейските фондове и икономическата политика (2014-2017 г.) и принципал на държавно дружество „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ ЕАД, накратко НДК.

С решение на Министерски съвет от 2015 г. г-н Дончев е длъжностното лице, което би трябвало да упражнява правата на Република България в капитала на НДК, като функциите му на принципал включват да полага грижи за ръководенето, управлението, стопанисването или запазването на повереното му имущество, както и да упражнява контрол върху работата на лица, на които е възложено управлението, разпореждането или отчитането на обществено имущество.

Чрез съобщение на Говорителя на Главния прокурор от 19 юли 2017 г. става ясно, че срещу изпълнителния директор на НДК в периода 2014 – 2017 г. има повдигнато обвинение за нецелево разходване на средства и умишлена безстопанственост. Периодът, в който г-н Боршош е бил изпълнителен директор съвпада с периода, в който принципал и главен отговарящ за добросъвестната му дейност е именно Томислав Пейков Дончев.

В публикация в pik.bg от 13 юли 2017 г. става ясно, че г-н Дончев е бил детайлно уведомен за извършени финансови нередности от страна на г-н Боршош още на 08 декември 2015 г. чрез официално входирано писмо от Оли Симеонова Груева, бивш втори изпълнителен директор на НДК в периода ноември 2014 – 9 септември 2015 г. Препоръката на г-жа Груева към г-н Дончев е да бъде назначен независим одит на НДК, но такъв не е бил назначен. Това противоречи на изказване на г-н Дончев от 19 юли 2017 г., където заявява, че не е „знаел за нередности в разходваните от Мирослав Боршош средства“ (изт.: публикация в epicenter.bg от 19 юли 201г.).

От изслушване пред временна парламентарна комисия за случая НДК, цитирано в mediapool.bg на 11 юли 2017 г. разбираме, че г-н Дончев не е взел решение да предложи отстраняването на г-н Боршош, тъй като НДК е била „доставчик на качествена културна продукция“, въпреки грубите финансови нередности в управлението. В същото изказване г-н Дончев признава, че „носи своята отговорност“. Това е своеобразно самопризнание, че г-н Дончев е неглижирал умишлено финансовите нередности, оправдавайки се с постигнати резултати в сферата на културата, чиито стойности трудно могат да бъдат измерени.

От изказване пред същата комисия на Валентин Кръстев, председател на Съвета на директорите на НДК (2014 – 2017 г.), цитирано от capital.bg на 24 юли 2017 г., става ясно, че след като става принципал на НДК, г-н Дончев е одобрил промяна в устава на дружеството и в договора за управление на директора, с което му позволява да сключва договори за всякакви суми без одобрението на Съвета на директорите. До този момент г-н Боршош е имал право да прави това само за договори с цена до 50 000 лв. без ДДС. Сам по себе си този акт от страна на г-н Дончев демонстрира абсолютна съпричастност към безотговорното финансово управление на г-н Боршош.

За периода, в който г-н Дончев е принципал на НДК, не е одобрен нито един годишен финансов отчет на „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ ЕАД, което е пряко нарушение на чл. 5 от Закона за Търговския регистър и чл. 38, ал. 1, т. 1 от Закона за счетоводството.

Липсват и шестмесечни ГФО и тримесечни уведомления за финансовото състояние на дружество с над 50 % държавна собственост пред Комисията за финансов надзор според задълженията по глава 6-та, „а“, във връзка с пар. 1д, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

От отказите на г-н Дончев не следват никакви преки действия за защита на държавното дружество, а точно обратното. Очевидните финансови нередности продължават под управлението на г-н Боршош.

От всичко гореизложено е безспорно, че принципалът на НДК Томислав Пейков Дончев умишлено не е упражнил достатъчно грижи и контрол за управлението на „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ ЕАД в особено големи размери, представляващи особено тежък случай, изразяващо се в загуби от 9.2 млн. лв. за 2015 г. и 8.6 млн. лв. за 2016 г. Действията на г-н Дончев създават опасност от фалит и ликвидация на държавното дружество НДК, чиито капитал е 393 млн. лв. С оглед на предстоящото Председателство на Съвета на Европа, чиито събития трябва да бъдат провеждани в сградния фонд на НДК, съществува реална опасност от невъзможност за провеждането им и необратимо накърняване на авторитета на Република България в международен план.

Ето защо Ви моля да разпоредите извършването на досъдебно производство, в което да се прецени дали Томислав Пейков Дончев да бъде привлечен в качеството му на обвиняем с мярка за неотклонение на основание извършено престъпление по чл. 219, ал. 1, 2 и 4 от Наказателния кодекс с цел предотвратяване на бъдещи престъпления, имайки предвид, че същият в момента заема длъжността заместник министър-председател. "

Напиши коментар