Гебрев е агент Димов от ДС

Оръжейният търговец Емилиян Гебрев, който от няколко месеца е в центъра на медийното внимание заради опитите му да овладее "Дунарит" и твърденията му, че е тровен с "Новичок", се оказа с досие от бившата Държавна сигурност.

 Във вторник Административен съд София-град (АССГ) e дал ход на делото, в което Гебрев обжалва решение на Комисията по досиетата, с което е обявена принадлежността му към Държавна сигурност. Делото се разглежда от 34 състав на съда. Гебрев не се е явил в съда, представлявал го е адвокат.

 В началото на съдебното заседание съдът обявил, че на 14 ноември 2018 г. са постъпили писмени доказателства по делото. Сред тях е и Инструкция в някогашната служба за сигурност. "Инструкцията не е юридически акт, тя е вътрешноведомствен документ", коментирал адвокатът на Гебрев. "Инструкцията е основен документ за оперативната отчетност на ДС. Тя регламентира създаването на документи и начините на регистриране на сътрудниците на ДС", обяснил пред съда юристконсултът на Комисията по досиетата.

 Адвокатът на Гебрев поискал сверяване на документите за принадлежност, т.е. копията с оригиналите. От Комисията по досиетата веднага предоставили на съда регистрационен дневник и три картончета. Регистрационният дневник в ДС представлявал голям тъмен тефтер с твърди корици и вече пожълтели страници, а картончетата били резедави и светложълти на цвят. Съдът констатирал, че в регистрационния дневник под № 7653 на 18 декември 1985 г. е отбелязано "Агент Димов", което се отнасяло за Емилиян Гебрев, пише още "Монитор", според който така е била констатирана идентичността, т.е. съответствието на копието с оригинала.

 Същата процедура била извършена и с две картончета "образец 4" и едно - "образец 6". След като Комисията по досиетата показала пред съда документи, че Емилиян Христов Гебрев фигурира в архивите на ДС, адвокатът му поискал да бъде обърнато внимание на различни подробности в документацията. Става въпрос, че има подчертаване на бащиното име на Гебрев с червен флумастер в едно от картончетата, че е писано с различни химикалки или мастила – с червен химикал е отразено унищожаването на досието, с черен цвят е подписът на оперативния работник. В двете картончета "образец 4" пък е писано с различни средства. "Защо е така, е въпрос на специални познания", казал адвокатът на Гебрев и поискал назначаването на съдебно-графологична експертиза на трите картончета.

Съдът му предоставил 14-дневен срок да формулира въпросите си по повод изготвянето на такава експертиза. Още в съдебната залата адвокатът изброил някои от тях - да се изследва дали подписите в картончетата от единия образец са същите като в другия образец, може ли подписите в тези картончета да се свържат с писмените текстове, както и да се сравнят текстовете в регистрационния дневник с тези в картончетата.

Съдът открил производство по чл. 193 от ГПК – оспорване истинността на документите. Според закона, тежестта за доказване на неистинността на документа пада върху страната, която го оспорва, в случая на Гебрев и неговия адвокат. Въпросите за изготвянето на съдебно-графологична експертиза трябва да бъдат представени в два екземпляра – за съда и за Комисията по досиетата, за да може тя да даде становище по тях. След това в закрито заседание съдът ще назначи вещо лице за изготвяне на експертизата. Следващото заседание по делото е в края на месец май.