Бюджетен излишък – начин на употреба

Бюджетен излишък имаме когато постъпленията са повече от разходите.

Умишлените или предвидените излишъци са осигурени, когато приходите и разходите са така изчислени, че желаемият резултат не може да не последва: или приходите са нарочно по-ниско изчислени, или разходите са показани в по-малки цифри или даже съвсем не са предвидени.

Предвидените излишъци са резултат на специална тактика с цел да се създадат активи, от които би могло да се черпи по-лесно и по-безконтролно за нужди или за размери на нужди, за които не би могло по редовен начин да се намерят или предвидят средства.

Предвидените излишъци показват, че държавният бюджет е непълен и неискрен, защото те се явяват резултат на съответно умишлено нагаждане на приходите и разходите при съставянето и изпълнението на бюджета.

Такива излишъци показват, че се преследват скрити цели, които в най-скромния случай са да се обезпечи свобода на действие за изпълнителната власт.

Разчита се, че контролът и пестеливостта на парламента са по-малки и следователно, по тоя начин могат да се посрещат и такива нужди, за които иначе парламентът не е склонен да даде одобрението си.

Върху несъответствието на приходите с разходите, с цел да се реализират нагласени излишъци, са поставени бюджетите в страни, където парламентарният контрол е слаб и незначителен.

Всъщност се увеличават разходи и едновременно с това се приключва с излишък.

А проблемите остават, но са замаскирани.

Tова е новия-стар "бюджетен трик”.

Автор: Румен Гълъбинов

Напиши коментар