България се намира в демографска катастрофа

Към 31 декември 2015 г. населението на България е 7 153 784 души, като в сравнение с 2014 г. населението на страната намалява с 48 414 души. През 2015 г. в страната са регистрирани 65 950 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 1 635 деца.
 
Броят на умрелите през 2015 г. е 110 117 души, като спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 1 165. България е на опашката от 224 държави по прираст, като към 2050 г българите ще бъдат около 5 млн. Населението на страната продължава да намалява и застарява. Задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението.
 
Намалява абсолютният брой на живороденитe и коефициентът на обща раждаемост. Увеличава се броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност. През 2015 г. нямаме увеличение на средната продължителност на живота в България, като това не е наблюдавано отдавна.
Качествен аспект на демографската катастрофа е свързан с емиграцията.
Голяма част от емигрантите са високовалифицирани, завършили образование в Западна Европа и установили се във втората си родина. Средно над 10 000 младежи отиват да следват в чужбина всяка година.
 
Над 2 милиона са напусналите страната ни, за да търсят
работа и по-добри условия за живот. В Испания, Гърция, Италия и САЩ работят стотици хиляди българи, които подпомагат бедните си роднини в България.
 
Проблемът е, че икономиката на съвременна България вече не може да произвежда продукти и услуги, поради липса на квалифицирани хора, способни да ги правят, а не само поради липса на пари.
 
Намаляващото население на България при равни други условия, е и намаляващ пазар, респективно.
 
Румен Гълъбинов за Хипотези, 17.04