България и приемането на еврото

На България предстои присъединяване към Европейския валутен съюз (Еврозоната), като част от цялостната евро интеграция.

Формално за влизане в Еврозоната има четири количествени измерители: дългосрочен лихвен процент, годишната инфлация, бюджетен дефицит и съотношението брутен държавен дълг/брутен вътрешен продукт.

Петият критерии не е количествен - две години задължителен период в механизма ERM II - чакалнята на еврото.

Влизането в ERMII е повече политическо решение, което се взема след гласуване от всички членове на Еврозоната, плюс гласа на Европейската Централна Банка (ЕЦБ).

След влизането на България в Еврозоната банковата ни система ще ползва евтин ресурс от ЕЦБ, но същевременно има опасност от повишаване на цените и спад в покупателната способност на населението.

Към настоящия момент България, не изпълнява условията за влизане в Еврозоната, посочват от ЕЦБ.

Според Европейската комисия, България има прекомерни макроикономически дисбаланси и има нужда от реформи за подобряване на икономиката си.

Почти три четвърти от българите не искат еврото, според данни от социологическо проучване проведено наскоро.

Румен Гълъбинов за Хипотези

Напиши коментар